Av kjærleik til havet
Amar Group utviklar løysingar for havbaserte næringar i Norge og internasjonalt.
Sporbar laks
Gjennom bomlosalmon.com kan du sjølv sjå kor laksen kjem frå og kven som har passa på fisken.
Effektiv læring
Digitalisert kompetanseheving i Steinsvik Academy
Bli sett
Show på Refleksdagen i regi av Kværner og Equinor