Sydvest blir ein del av Byrået
Sydvest blir ein del av Byrået – det største fullservice reklamebyrået i regionen.
Sporbar laks
Gjennom bomlosalmon.com kan du sjølv sjå kor laksen kjem frå og kven som har passa på fisken.
Fengande festival
Opp til 20 band på to scenar over to dagar. 100 Dagar er festivalane sin festival!
Av kjærleik til havet
Amar Group utviklar løysingar for havbaserte næringar i Norge og internasjonalt.
Bli sett
Show på Refleksdagen i regi av Kværner og Equinor
Du veit du går på Fitjar når…
Søknadskampanje for Fitjar Vidaregåande Skule.
Effektiv læring
Digitalisert kompetanseheving i Steinsvik Academy