Bli sett
Show på Refleksdagen i regi av Kværner og Equinor
Du veit du går på Fitjar når…
Søknadskampanje for Fitjar Vidaregåande Skule.
Sydvest blir ein del av Byrået
Sydvest blir ein del av Byrået – det største fullservice reklamebyrået i regionen.
Av kjærleik til havet
Amar Group utviklar løysingar for havbaserte næringar i Norge og internasjonalt.
Fengande festival
Opp til 20 band på to scenar over to dagar. 100 Dagar er festivalane sin festival!
Effektiv læring
Digitalisert kompetanseheving i Steinsvik Academy
Sporbar laks
Gjennom bomlosalmon.com kan du sjølv sjå kor laksen kjem frå og kven som har passa på fisken.