Av kjærleik til havet

Amar Group utviklar løysingar for havbaserte næringar i Norge og internasjonalt.

Amar Group utviklar løysingar for havbaserte næringar i Norge og internasjonalt.

Etter suksessen med å bygga opp Steinsvik til verdsleiande innan teknologi for fiskeoppdrett har Bjørn M. Apeland utvikla nye forretningskonsept.

Me i Sydvest har vore med heilt i frå starten. Me har utvikla namn til satsingane, me har utvikla visuelle profilar og merkevareplattformar.

Amar har både kjærleik og hav i namnet og har fleire satsingar både i Norge og i Canada, Chile, Spania, Tyrkia og Vietnam.

Kjenner me Apeland-familien rett, er dette berre starten på eit nytt industrieventyr!

popup image


Merkantile trykksaker for Amar Group
Merkantile trykksaker for Amar Group