Historisk identitet

Eit nytt selskap med ei lang historie

Å ta eit over 500 år gammalt våpenskjold frå einannan og gjera det om til ein logo for eit moderne og framoverlent selskap var utfordringa me fekk av den maritime tung­vektaren frå Høylandsbygd.

Tronds Marine Service har ei lang historie, og då Meidell-konsernet overtok selskapet ville dei setje eit tydeleg preg av dei lange maritime tradisjonane me har i vårt distrikt. Kaper­kapteinen Kristoffer Trondsen sitt namn og skjold er opphavet til logo og namnet, og Sydvest fekk jobben med å lage ein profil som viser kontrastane til det moderne rederiet og det historiske sjømannskapet.

Sydvest har laga nettside, logo, grafisk profil og ulikt grafisk materiell til Tronds Marine Service.

Tronds Marine Service logo
Tronds Marine Service logo

Tronds Marine Service brevark og visittkort
Tronds Marine Service brevark og visittkort

Nettstaden til Tronds Marine Service
Me laga nettstaden trondsmarine.com