Premium laks

80 år med laks av beste kvalitet

I ei årrekkje har me fått æra av å utforme årsmeldinga til Bremnes Fryseri. Selskapet har vore kunde hos oss i lang tid og eig blant anna selskapet Bremnes Seashore som sel SALMA laks.

Kven har sagt at ein årsrapport kun må innehalde tall? I desse rapportene viser ein fakta bak tala og spennande historier frå eit selskap som set forskning og utvikling høgt og har fordel av lang fartstid bransjen. Eit eige område for rekneskap og notar gjer det enkelt å hente ut informasjon om selskapet. Årsmeldinga vert laga i både digitalt og trykka format og er sjølvsagt tilgjengelig på alle flater; både laptop, mobil og nettbrett.

Digital årsmelding for 2018 kan du lesa her

I årsmeldinga er det rom for kreativitet.
Årsmelding 2017
Årsmeldinga finn ein òg i digital utgåve.

Seashore 2016 årsmelding
Årsmelding 2016

Seashore 2016 årsrapport
Årsmelding 2016